Satu rahmat untuk perdagangan dan pembuatan syarikat mega

Pusat Teknologi Sunsuria terdiri daripada 48 unit lot perindustrian berkembar 1.5 tingkat. Lokasi utamanya seluas 17 ekar di Taman Sains Selangor 1 yang terletak di tengah Kota Damansara, memastikan peluang pertumbuhan dan potensi pulangan untuk usahawan yang arif.

galeri